Värmepumpar

eu_exotic_compact_bigExoAir_Polaris_v2_1106

 Luft/vatten värmepump

ExoAir Polaris är den nya generationens luft/vattenvärmepump som värmer även när utetemperaturen är minus 25 grader och som kan värma varmvatten till + 60 grader.
Det nya Exonomizer-systemet innebär 30 % högre värmeeffekt och 20 % högre COP.
ExoAir Polaris är därmed en av världens mest effektiva luft/vattenvärmepumpar med unika driftegenskaper.