Pelletsbrännare

KMP PB25


PB25 är en svensktillverkad pelletsbrännare med rötter i den första kommersiella framåtbrinnande rörbrännaren som såg dagens ljus redan 1996. Själva grundkonceptet är detsamma, men tekniken har utvecklats avsevärt sedan dess.
Brännaren är CE-märkt och uppfyller alla krav i den europeiska
pelletsbrännarstandarden EN 15270.
Ger ditt hem värme med automatik
PB25 har en nyutvecklad styrelektronik som är mycket enkel att hantera med en tryckkänslig display. Elektroniken övervakar förbränningen, och förutom att styra pelletstransportören kan den styra andra externa tillbehör som t.ex. skorstensfläkt. Tändningsförloppet är mycket snabbt med hjälp av ett högklassigt keramiskt tändelement med lång livslängd.
Är pannan kopplad till ackumulatortank kan brännaren styras av denna med hjälp av en fördelningslåda (tillbehör) som medger avkänning av topp- och bottentemperaturerna i tanken. På så sätt får man bästa möjliga driftekonomi och komfort.
Effektiv förbränning
Brännarens konstruktion med primärluft och förvärmd sekundärluft medger en mycket effektiv och ren förbränning med minimala utsläpp.
Säkerhet
PB25 har tre olika säkerhetssystem mot bakbrand som gör driften extremt säker, system som har visat sitt värde i 10-tusentals installationer under drygt 20 år. De enda rörliga delarna är förbränningsfläkten och motorn till den externa pelletstransportören, vilket borgar för låga servicekostnader och hög driftsäkerhet.
Låg installationskostnad
Installationskostnaden är mycket låg. Brännaren är enkel att installera, och den framåtbrinnande principen gör att den passar i de flesta pannor. PB25 är fullt kompatibel med de vanligaste brännarna på den svenska marknaden, KMP:s och Ariterms PX20, PX21 och PX22.

Ulma 2000 TCA 2 Pelletsbrännare

Ulma2000 TCA 2 kan monteras på de flesta pannor på marknaden. Brännaren är försedd med en avancerad styrenhet som sköter övervakningen, en del av säkerheten samt kontrollerar förbränningen. Automatisk renblåsning med den medföljande kompressorn gör att pelletsbrännaren kräver minimalt med underhåll. Brännaren tänds med hjälp av ett varmluftselement när panntemperaturen understiger den förinställda termostatinställningen. Justerbar hysteres på termostat via styrenheten för den bästa anpassningen. I touchscreen displayen finns många användbara funktioner såsom statistik, pelletsåtgång, drifttider, snitteffekt och även medeltemperatur på vattentemperaturen.